Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği


Tüm Haberler

Tarih Haber Başlığı Açıklama Detay
16 Mart BÖLÜMÜMÜZÜN 2017 YILI AKADEMİK BAŞARISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ
15 Mart 2018 Perşembe günü gerçekleştirilen Mühendislik Fakültesi Akademik Kurulu’nda bölümümüzün 2017 yılı akademik performansı fakülte birinciliği ile ödüllendirildi.

Ayrıca bölümümüzden Prof. Dr. Hakan Pekey, Doç. Dr. Bilge Özbay ve Araştırma Görevlisi Ali Oğuzhan Narcı 2017 yılında gösterdikleri akademik başarıdan dolayı tebrik belgesi ile onurlandırıldılar.

Göster
12 Ocak SEMİNER
SİNEM YAŞA
Çevre Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans Öğrencisi

8 Ocak 2018 - Pazartesi - 15:00
Çevre Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu

Konu
: Kocaeli Atmosferinde Ağır Metal Kirliliğinin Likenler Kullanılarak İzlenmesi
             

Danışman
:
Yrd. Doç. Dr. Seda Aslan Kılavuz

Likenler yavaş büyüme hızları, uzun ömürlü olmaları, kirleticilerin varlığını ve konsantrasyonları için bir işaretçi olmaları ve farklı seviyelerdeki hava kirleticileri için kullanılabilmesi nedeniyle inorganik ve yarı uçucu organik kirleticiler için kullanışlı biyoizleyicilerdir. Çalışmamızda biyoizleyici olarak likenler kullanılarak Kocaeli genelindeki ağır metal kirliliğinin boyutları ortaya konacaktır. Elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanılarak kirleticilerin dağılım haritaları oluşturulacaktır. İstatistiksel yöntemler kullanılarak kirlilik kaynakları belirlenmeye çalışılacaktır. Çalışmadan elde edilecek sonuçlar Kocaeli’de ağır metal kirliliğinin boyutlarını ve kirletici kaynaklarını yüksek çözünürlükte değerlendirilecektir.
Göster
09 Ocak SEMİNER
ŞEHRİBAN ZEYBEK
Çevre Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans Öğrencisi

8 Ocak 2018 ~ Pazartesi ~ 14:00
Çevre Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu

Konu: Ceviz Kabuğundan Elde Edilen Aktif Karbonun Atık Su Arıtımında Kullanılabilirliği

Danışman: Doç. Dr. Ayla ARSLAN         

Üretim ve tüketimin her aşamasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklar global çevre sorunlarına neden olmaktadır. Bunun için kaynakların daha akıllıca kullanılması ve atıkların geri kazanılarak tekrar kullanma imkanlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle çeşitli sebeplerden dolayı kirlenmiş olan suların temizlenmesi için ekonomik ve etkili yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Yöntemlerin çoğu yüksek basınç, yüksek maliyet ve atık stabilizasyonu gibi dezavantajlarından dolayı pek fazla tercih edilmezler. Bu durum adsorpsiyon prosesleri yönündeki araştırmaların yoğunlaşmasını sağlamıştır. Ucuz ve bol bulunan bir tarımsal atık olan ceviz kabuğundan aktif karbon elde etmede izlenen yöntemler ve çeşitli atıksularda uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.
Göster
05 Ocak SEMİNER
Hatice Kübra KAYAPINAR
Çevre Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans Öğrencisi

3 Ocak 2018 ~ Çarşamba ~ 13:30
Çevre Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu

Konu:
Zeytin Karasuyu ve Arıtımında Kullanılan Yöntemler

Danışman:
Prof. Dr. Nevim GENÇ

Akdeniz ülkelerinde tarıma dayalı endüstriyel faaliyetlerden biri zeytin meyvesinden zeytin yağ eldesidir.  Ülkemiz de bu konuda söz sahibi ülkelerdendir. Üretim prosesi sırasında açığa çıkan zeytin karasuyu yüksek kirletici özellikleri nedeniyle önemli çevresel problemler doğurmaktadır. Bu atıksu; yüksek kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), askıda katı madde (AKM), fenolik bileşikler, yağ ve koyu renk ile karakterize edilmektedir. Gerek yüksek organik madde içeriği gerekse inhibe edici ve kompleks bileşiklerin yüksek konsantrasyonu nedeni ile arıtımı oldukça zor olan bu atıksu için birçok arıtma yöntemi denenmiştir. Seminer sonunda literatürdeki zeytin karasuyunun arıtımında kullanılan fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma metotları ve bu metotların kombinasyonları değerlendirilmiştir.
Göster
04 Ocak Bölümümüzde Yeni Yıl Kutlaması
Bölümümüzde Yeni Yıl Kutlaması
29 Aralık 2017 Cuma
Çevre Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu
Göster
26 Aralık SEMİNER
Berkay Umut Yeşildağlı
Kocaeli Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans Öğrencisi

22 Aralık 2017 Cuma
14:00
Çevre Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu
Plastik yumuşatıcı madde olarak kullanılan ftalat esterlerinin çevresel ortamlara salınımları parçası oldukları plastik maddelerden buharlaşma ve aşınma yoluyla olabilmektedir.

Plastik örtülü seracılık faaliyetleri sonucunda sera atmosferine geçtiği düşünülen ftalatların sera toprağındaki seviyelerinin belirlenmesi amacını taşıyan "Plastik veya Cam Örtülü Seraların Zirai Toprağında Ftalat Esterleri Seviyeleri" başlıklı TÜBİTAK projesi bünyesinde yapılan çalışmaların sunulduğu seminer, proje bursiyerlerinden Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Berkay Umut Yeşildağlı tarafından 22 Aralık 2017 Cuma günü saat 14:00’da Çevre Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Seminere bölüm öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, lisansüstü ve lisans öğrencileri ilgi gösterdi.
Göster
03 Ekim Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Esasları
Bölümümüz staj esasları yayınlanmıştır.
Staj Komisyonu
I. Öğretim Komisyonu Başkanı: Doç. Dr. Beyhan PEKEY
II. Öğretim Staj Komisyonu Başkanı: Doç. Dr. Ayla ARSLAN
Staj Komisyonu Üyesi: Arş. Gör. Utkan ÖZDEMİR

Göster
29 Eylül Çevre Mühendisliği Ön Koşula Bağlı Dersler
Göster