Staj Aşamaları ve Belgeleri

Staj Aşamaları ve Belgeleri


 • Staj süresi toplam 6 hafta / 30 iş günü / 240 saattir.
  • 1. öğretim öğrencileri stajlarını, akademik takvimin işlemediği yaz tatilleri ve ara tatilde toplam 6 hafta olarak (8 saat/gün); II. Öğretim öğrencilerinin ise yaz tatilinde yapmaları durumunda toplam 6 hafta (8 saat/gün), akademik takvimin işlediği dönemde yapmaları durumunda ise toplam 8 hafta olarak (6 saat/gün) tamamlayacaklardır.
  • I. Kurum Stajı; 2. sınıfı tamamladıktan sonra yaz aylarında;
  • II. Kurum Stajı ise 3. sınıfı tamamladıktan sonra yaz aylarında yapılabilir.
  • I. öğretim öğrencileri; I. ve II. Kurum stajları arasında bu süreyi, 3+3 hafta şeklinde kullanabilir. Bunun dışındaki seçenekler için staj komisyonunun onayı gereklidir.
  • II. öğretim öğrencileri; I. ve II. Kurum stajları arasında bu süreyi, akademik takvimin işlemediği dönem (yaz) için, 3+3 hafta; akademik takvimin işlediği dönem (güz ve bahar) için ise 4+4 hafta hafta şeklinde kullanabilirler.
  • Aynı kurumda, 2 haftadan daha kısa süre staj yapılamaz.
  • Aynı kurumda, 2 defa staj yapılamaz. Öğrenci, 6 haftalık staj süresi içinde en az 2 farklı kurumda bulunmak zorundadır.
  • Laboratuvar stajını, 2. sınıfı tamamlayan öğrenciler; arıtma stajını ise 3. sınıfı tamamlayan öğrenciler yapabilir.
  • Laboratuvar stajı yapabilmek için, Çevre Kimyası dersini almış olmak ön koşuldur. Bu konu ile ilgili özel durumlar, Staj Komisyonu inisiyatifindedir.  
  • ** İntibak öğrencileri, geldikleri kurumda yaptıkları stajlarının değerlendirilmesi için, bölümümüze kayıt olduktan sonra en geç 1 ay içerisinde, staj defterleri ve staj sicil fişlerini getirmek zorundadır. Bu süre dışında yapılan değerlendirmeler dikkate alınmayacaktır. ** Devamını tamamlamış 9. yarıyıl veya daha üst sınıf öğrencileri, stajlarını güz veya bahar yarıyılları içinde de yapabilirler.  STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN İZLEYECEKLERİ YOL

  1)  Öğrenciler staj yapacakları kurumu tespit ederler.
  2)  Adet EK-16 Belgesi (Mühendislik fakültesi WEB sayfasından temin edilebilir) staj yapacakları kuruma doldurtulur ve staj komisyonuna onaylatılır. EK-16 belgeleri Mayıs ayının son Pazartesi gününe kadar staj komisyonuna verilmelidir.
  3)  Öğrenci işleri ile irtibata geçilerek staj sicil fişi ile staj defterini alıp fotoğraf yapıştırdıktan sonra bu belgeler öğrenci işlerine onaylatılır.STAJINI BİTİREN ÖĞRENCİLERİN İZLEYECEKLERİ YOL

1)  Öğrenciler staj sicil fişlerini staj yaptıkları kuruma onaylatırlar ve kapalı zarf içinde staj komisyonuna iletirler.
2)  Uygun bir dil ve anlatımla işledikleri staj defterlerinin ön sayfalarını doldurup kuruma onaylatırlar. ** Defterde işlenen her sayfanın altında stajı yönlendiren yetkilinin imzası ve kurumun kaşesi bulunmalıdır.
3)  Yaz stajı yapan öğrenciler; yaz tatilini takip eden ders kayıt haftasından sonraki ilk 2 hafta içerisinde; Kış stajı yapan öğrenciler; güz dönemi Aralık ayının son haftası içerisinde; bahar dönemi için ise Nisan ayının son haftası içerisinde, staj defterlerini staj sicil fişleri ile birlikte (sicil fişi posta ile gönderilmeyecekse) ilgili Staj Komisyonu Başkanına teslim ederler.
4)  Onaylı staj sicil fişlerini staj yaptıkları kurumdan posta aracılığı ile bölüme ulaştıracak öğrenciler, staj sicil fişlerinin bölüme ulaşıp ulaşmadığını bölüm sekreterliği aracılığı ile takip ederler.

5)  Staj komisyonunun yaptıkları staj hakkında verdiği karara itiraz edecek öğrenciler, bu itirazlarını en geç kararların ilan edilmesini takip eden 4 hafta (20 iş günü) içerisinde yaparlar. ** Mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin staj durumlarının sözü edilen süreç haricinde, bizzat öğrenci tarafından takip edilmesi zorunludur.

Not: Staj (SGK) Bürosu, Mühendislik Fakültesi Dekanlık katı Personel Birimlerinde 217 kapı nolu odadadır. Staj Evraklarının tümü Dekanlık kantin ve kırtasiyelerinden temin edilebilir.Staj ile İlgili Dosyalar
Link
Zorunlu Staj Formu (Ek-16)
Zorunlu Staj Formu Örneği (Ek-16)
Staj Sicil Fişi (Ek-3)
SGK Belgesi Örneği (Ek-5)
Devlet Katkısı Formu (Ek-6)
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors