Misyon - Vizyon

Vizyonumuz

Çevre Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu, çevrenin bütün bileşenlerinin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla, çevre bilimleri ve mühendisliği alanında çağdaş ve evrensel nitelikte eğitim ve öğretim hizmetleri vermek , bilim ve teknolojiye kattığı değerler ile ulusal ve uluslararası ölçekte önde gelen bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz

Çevre Mühendisliği Bölümü’nün misyonu, çağın gerektirdiği teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir kalkınma için çeşitli mühendislik projelerini üretebilen ve uygulayabilen, araştırıcı özelliklere sahip, insan haklarına saygılı, hür düşünceli ve etik değerlere bağlı, sahip olduğu bilgiyi paylaşan ve kendini sürekli geliştiren, mesleki ve etik sorumluluk sahibi, yaratıcı, girişimci, kendini ifade edebilen, pratik ve kalıcı çözümler üretebilen mühendisler yetiştirmektir.Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors