Misyon - Vizyon

Misyon - Vizyon

    Çevre Mühendisliği Bölümü’nün özgörevi, çevrenin bütün bileşenlerinin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla, çevre bilimleri ve mühendisliği alanında çağdaş ve evrensel nitelikte eğitim ve öğretim hizmetleri vermek, ve bu alanda çağın gerektirdiği teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir kalkınma için çeşitli mühendislik projelerini üretebilen ve uygulayabilen, araştırıcı özelliklere sahip, insan haklarına saygılı, hür düşünceli ve etik değerlere bağlı mühendisler yetiştirmektir.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors