Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği


Laboratuarlar

Bölüm Laboratuarlarımız Göster
Hava Kirliliği ve Kontrol Laboratuarı
Katı ve Tehlikeli Atık Laboratuarı

GC/MS Laboratuarı

Enstrümental Analiz Laboratuarı

BOI Laboratuarı
İleri Arıtım Teknolojileri
Su ve Atıksu Laboratuarı
Balık Biyodeneyi Laboratuarı