Çalışma Alanları

Çalışma Alanları

Çevre Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Çevre Mühendisliği Doktorası olmak üzere 2 farklı lisansüstü eğitim derecesinin elde edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Sözü edilen bu lisansüstü eğitim süreci Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı ve Çevre Teknolojileri Ana Bilim Dalı şeklindeki 2 farklı ana bilim dalı altında organize edilmiştir. Bölüm lisansüstü eğitim programındaki öğrenci/bölüm öğretim üyesi oranının; öğrenci ve danışman arasında verimli bir çalışma ilişkisini mümkün kılacak bir seviyede tutulmasına özen gösterilmektedir.

Başvuru tarihleri ve kabul koşulları hakkında detaylı bilgiye Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasından ulaşılabilir: http://fbe.kocaeli.edu.tr

Bölümümüzdeki araştırmalar aşağıdaki konular çerçevesinde yoğunlaşmaktadır:

Hava Kirliliği ve Kontrolü

Su Kirliliği ve Kontrolü

Toprak Kirliliği ve Kontrolü

Atıksu Arıtma Teknolojileri ve İleri Arıtım Teknikleri

Katı Atık Yönetimi

Sürdürülebilir Kalkınma

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Çevresel Sistemlerin Modellenmesi

Enerji SistemleriDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors