Bitirme Tezi Konuları

Bitirme Tezi Konuları

Araştırma Problemleri ya da Bitirme Tezi Dersi Seçiminde İzlenecek Adımlar:

1)  İlgili dönem itibariyle Araştırma Problemleri / Bitirme Projesi Derslerini verecek hocaların kontenjanları eşit sayıda olacak şekilde belirlenir.

2) Bitirme komisyonu tarafından hocalara ait kontenjan sayılarını ve çalışma konularını içeren bir duyuru yayınlanır. Proje konuları en az iki kişilik öğrenci gruplarına uygun olacak şekilde belirlenir.

3) Öğrenciler Araştırma Problemleri / Bitirme Projesi Dersleri ile ilgili akademik takvimde yer alan ekle/çıkar haftasından önce çalışmayı düşündükleri hocalar ile iletişime geçerler.

4) Ders ekle/çıkar haftası içerisinde herhangi bir hoca ile anlaşmamış olan öğrenciler danışmanları tarafından boşta kontenjanı olan hocalara atanır.

5) Derslerin başlangıcı ile birlikte hoca tarafından atılan duyuru ile birlikte yapılan toplantıda herhangi bir proje grubuna dâhil olmayan öğrenciler, hoca tarafından bir proje grubuna atanır. (Projelerin en az iki kişilik gruplar halinde yapılması zorunludur.)

6) 2016-2017 Güz dönemi itibariyle ders planında Araştırma Problemleri olarak yer alan dersin ismi, Araştırma Problemleri olarak değiştirilmiştir.

7) Araştırma Problemleri dersinde daha önce verilen Araştırma Problemleri dersinden farklı olarak, öğrencilerden sekizinci dönemde verilen Bitirme Çalışması dersinin projesi için gerekli ön çalışmaların yapılması beklenmektedir.

Araştırma Problemleri ya da Bitirme Tezi Tesliminde İzlenecek Yollar:

1) Araştırma Problemleri ya da Bitirme Çalışmalarına ait tezlerin taslağının en geç akademik takvimde ilgili dönemin derslerinin son günü olarak belirtilen tarihte ilgili dersin öğretim üyesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2) Araştırma Problemleri ya da Bitirme Çalışmalarının sunumları akademik takvimde yarıyıl sonu sınavlarının son günü olarak belirtilen tarihi takip eden ilk hafta içerisinde yapılır.

3) EK-1'deki Tez/Proje Şablonunu indiriniz. Çalışmalarınızı bu şablon üzerinden yapmanız size kolaylık sağlayacaktır. Şablon detaylarını görebilmek için Word'bayrak işaretçisini' aktif hale getiriniz. Şablonda problem yaşamanız durumunda, EK-2 ve EK-3'teki gerekli açıklamaları okuyunuz.

4) Ciltlettirme aşamasından önce çıktı alıp danışman hocanıza gösteriniz. Bu aşama, danışman hocanızın isteği doğrultusunda farklılık gösterebilir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta; Proje ya da tezinizi PDF formatında kaydederek çıktı alınız. Aksi durumda sayfanızda kaymalar olabilecektir.

5) EK-4'teki sizin için uygun olan Jüri Ortak Raporunu bilgisayar ortamında doldurunuz. Size ait olan bölümleri doldurunuz. Bu sayfa, ciltleme aşamasında proje ya da tezin içerinde yer alan ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR bölümünden önce olacak şekilde projeye/teze eklenecektir.

6) EK-5'te proje/tez kapak ve sırt bilgileri bulunmaktadır. Ciltleleme aşamasında bu bilgileri de projeye ya da teze ekleyiniz/ekletiniz. Bu bilgiler proje/tez içeriğine göre ve proje/tez yürütücüsüne göre düzenlenmelidir.

Not: Araştırma Problemleri 1 tane beyaz karton kapaklı olacaktır. Bitirme tezleri ise 1 tane mavi bez ciltli olacaktır.

EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5

Bitirme Tezi Konuları Listesi Unvan, Ad sırasına göre listelenmiştir

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors