Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı


Başkan Prof. Dr. Sevil VELİ


Değerli öğrencilerimiz,

4 Ekim 1993 tarihinde 30 öğrenci ile öğretime başlayan bölümümüz bugün lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çok sayıda öğrenciye eğitim olanağı sağlamaktadır. Bölümümüzün temel amacı her geçen gün daha da karmaşıklaşmakta olan çevre problemlerinin çözümünde liderlik rolü üstlenecek mühendisler yetiştirmektir. Bölüm mezunlarının, aldıkları eğitim sonucunda, çevresel sistemlerin çalışma prensiplerini kavramış, arıtma ve kontrol sistemleri tasarlayabilen,insan ve çevre sağlığının sürdürülebilirliğini sağlamak için her aşamada (çözümleme, planlama, araştırma, strateji geliştirme, vb.) çalışabilen, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş, sorumluluk ve ahlak sahibi bireyler olmaları sağlanmaktadır.

Çevre Mühendisliği Bölümü, öğrencilerin becerilerini uygulamalı olarak geliştirmelerine büyük önem vermektedir. Bu çerçevede, lisans/lisansüstü eğitime ve lisansüstü araştırmaya ayrılmış her biri farklı bir çevre mühendisliği alanında araştırma yapabilecek altyapı ile donatılmış 7 laboratuvar mevcuttur.

Mezunlarımız hava kirliliği kontrolü, tehlikeli atık yönetimi, katı atık yönetimi, toksik maddelerin kontrolü, su temini, atıksu yönetimi, yağmur suyu yönetimi, halk sağlığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, radyasyon koruması, ve enerji alanlarında kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Mezunlarımızdan başarılı olanlar, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olarak, yurtiçi veya yurtdışı yüksek lisans ve doktora programlarında eğitimlerine devam etmektedirler.

Siz değerli öğrencilerime bölümümüzde başarılarla dolu bir öğrencilik hayatı dilerim.


Saygılarımla
Prof. Dr. Sevil VELİ
Bölüm Başkanı

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors