Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı


Başkan Prof. Dr. Sevil VELİ


Değerli öğrencilerimiz,

Seçkin Çevre Mühendisleri yetiştiren ve büyük bir sanayi kentinde yer alan Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, eğitim-öğretim faaliyetlerine 1993 yılında başlamıştır. Paralel olarak yürütülen I.ve II. Öğretim Lisans eğitimi 8 yarıyıldan oluşan dört yıllık bir program olup %30 ingilizce eğitim verilmektedir. Eğitime başlamadan önce I. öğretim öğrencileri bir yıl hazırlık sınıfında İngilizce eğitim görmektedirler. Bölümümüz 5 Profesör, 6 Doçent, 5 Dr. Öğr. Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi ile genç, dinamik ve alanında yetkin bir akademik kadroya sahiptir.

Çevre Mühendisliği Bölümü, seçkin ve donanımlı akademik kadrosu ile öğrencilerin becerilerini uygulamalı olarak geliştirmelerine büyük önem vermektedir. Bu çerçevede, lisans/lisansüstü eğitime ve lisansüstü araştırmaya ayrılmış her biri farklı bir çevre mühendisliği alanında araştırma yapabilecek altyapı ile donatılmış 6 araştırma ve 4 öğrenci laboratuvarlarımız mevcuttur. Laboratuvarlarımızda hava kirliliği, su kirliliği, katı atıkların kontrolü, çevresel ortamlarda kirlilik tespiti ve modellenmesi, kirlilik giderimi için ileri teknolojilerin kullanılması gibi konularda araştırmalar yapılmakta ve araştırma projeleri yürütülmektedir.

Bölümümüz farklı lisans programları ile Çift Anadal Programı (ÇAP) yürütmekte olup, başarılı öğrenciler aynı zamanda ikinci bir anadalda lisans diploması alma fırsatı bulmaktadır. Bölümümüz öğrencileri Erasmus değişim programı ile Avrupa Birliği ülkeleri ile anlaşmamız bulunan üniversitelerde bir yarıyıl eğitimlerine devam etme imkanına sahip olmaktadırlar. Bölümümüzde lisans eğitiminin yanı sıra lisansüstü eğitim de verilmektedir. Yüksek lisans ve doktora eğitimi verilerek ülkemizin bilimsel gelişimine de katkı sağlanmaktadır. Farklı ülkelerden gelen, uluslararası öğrencilerin de öğrenim gördüğü Bölümümüz, bu alanda ülkemizin önemli üniversiteleri arasında yerini gururla almaktadır. Mezunlarımız hava kirliliği kontrolü, su ve atıksu kirliliği, tehlikeli atık yönetimi, katı atık yönetimi, toksik maddelerin kontrolü, su temini, atıksu yönetimi, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanlarında kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Mezunlarımızdan başarılı olanlar, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olarak, yurtiçi veya yurtdışı yüksek lisans ve doktora programlarında eğitimlerine devam etmektedirler. Bölümümüzü tercih eden öğrencilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor ve geleceğin çevre mühendisleri olacak genç adaylarımızı bölümümüzde görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Değerli öğrencilerimize mutlu ve başarılı bir öğrencilik hayatı diliyorum.


Saygılarımla
Prof. Dr. Sevil VELİ
Çever Mühendisliği Bölüm Başkanı

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors